Zásady ochrany osobních údajů

Vážení uživatelé,

Vážíme si vašeho soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tento dokument vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme informace získané prostřednictvím našeho webu.

1. Jaké údaje shromažďujeme

  • Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, jako je vaše jméno a e-mailová adresa.

2. Použití shromážděných údajů

  • Tyto údaje používáme výhradně pro zpracování vašich dotazů a poskytování našich služeb.

3. Uchovávání a ochrana údajů

  • Vaše údaje uchováváme bezpečně a pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění uvedených účelů.

4. Vaše práva

  • Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

5. Cookies

6. Kontakt

  • Pro jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů nás kontaktujte na: info@shefar.cz

7. Změny zásad

  • Zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány; o jakýchkoli změnách vás budeme informovat.